કપાળ થીરોમીટર

  • કપાળ થીરોમીટર

    કપાળ થીરોમીટર

    ◆ વિવિધ ત્વચા રંગ પર લાગુ.માપવાનો સમય લગભગ 1-2 સેકંડ છે.

    ◆ઓટોમેટિક શટડાઉન અને સ્વ-શોધના કાર્ય છે.ઑપરેશન વિના ઑટો પાવર બંધ 8s

    ફ્લેશિંગ ફંક્શન સાથે ◆℉/℃ સ્વિચ